Hoe ga je met moeilijke mensen om?

We kennen allemaal van die mensen waar je liever met een grote bocht omheen loopt. “Moeilijke mensen hebben moeilijke dingen meegemaakt, daarom verdienen ze ons begrip”, vertelt Jörg Berger. “Maar om te krijgen wat ze willen, grijpen ze naar middelen die een slimme reactie vereisen. Je kunt je alleen verdedigen als je onaangenaam gedrag tijdig herkent.”

Jörg Berger is een Duitse psycholoog en psychotherapeut. Hij werkt al jaren met mensen die gecompliceerd gedrag vertonen en begeleidt mensen die daaronder lijden. Wij hebben mailcontact met Jörg. Dat is een combinatie van Engels en Duits en heel veel Google Translate.

Moeilijke mensen
Hij vertelt: “Het gedrag van moeilijke mensen zorgt ervoor dat anderen tegen de grenzen van hun belastbaarheid en tolerantie aanlopen. Tegelijkertijd voelt iedereen ook wel dat er een problematische voorgeschiedenis schuilgaat onder die onaangename manier van doen.”

Het gaat bij deze groepen vooral om manipulatie, het schenden van intermenselijke spelregels, het ontlopen van verantwoordelijkheid en misleiding

In zijn boek bespreekt hij verschillende soorten moeilijke mensen. Hij geeft aan dat ongeveer 90% van de mensen ‘normaal’ moeilijk is. Met andere woorden: we hebben onze zwakheden en eigenaardigheden, maar we zijn zelf in staat om ons te corrigeren als we erop gewezen worden. Onder stress worden we soms egoïstisch of meedogenloos, maar als we relaxen, dan denken we weer aan de ander. Jörg zegt daarover: “Daar zit het verschil met moeilijke mensen in: ze kunnen hun gedrag niet corrigeren en raken zelfs bij de kleinste gelegenheden uit emotioneel evenwicht, waardoor ze meedogenloos worden.”

In zijn boek ‘Hoe ga ik om met moeilijke mensen?’ behandelt hij daarom de meest voorkomende moeilijke mensen. Het gaat bij deze groepen vooral om manipulatie, het schenden van intermenselijke spelregels, het ontlopen van verantwoordelijkheid en misleiding.

Dominante mensen
Mensen die dominant zijn wekken angst door hun grote woorden, luidruchtigheid en intimiderende lichaamstaal. Anderen gaan vaak het conflict met ze uit de weg, daardoor walsen ze nog vaker over hun medemens heen. “Blijf bij uw eigen angstreactie en doorsta die. Neem vervolgens duidelijk en stevig positie in. In de toekomst zullen dominante mensen u dan met respect benaderen.”

Negatieve mensen 
Deze groep velt negatieve oordelen over van alles: mensen, gewoonten, situaties. Ze uiten hun kritiek daarnaast vaak gevoelloos. “Haal de angel uit hun kwetsende opmerkingen door uw lichaamstaal (bijvoorbeeld een hoofdbeweging) of een korte zin. Besef dat negatieve mensen zich omringd voelen door idioten.”

Vermijders 
De vermijders trekken zich terug op momenten dat ze zich onzeker voelen. Ze onttrekken zich daarbij ook aan verplichtingen of lastige gesprekken. “Ga tactvol en behoedzaam met vermijders om. Breng hen in kleine stapjes in aanraking met dingen waarvoor ze bang zijn. En benoem welke gevolgen het vermijdingsgedrag voor u heeft.”

Liefhebben
De liefde is ten alle tijden nodig. “Liefde daagt moeilijke mensen uit om het goede te kiezen. Naastenliefde is iets anders dan lief zijn. Naastenliefde is relevant, omdat het ons motiveert om ook goed te zijn voor anderen als ze moeilijk gedrag vertonen.”

Post A Comment